logo

Kernboodschappen

Kernboodschappen van de VTV-2014 in boekvorm: de trends, vier perspectieven op de volksgezondheid en strategische kansen en keuzes voor de toekomst.

Naar een gezonder Nederland

Kernboodschappen van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

 

Deze Kernboodschappen maken deel uit van Een gezonder Nederland, de zesde Volksgezondheid Toekomst Verkenning. In de VTV-2014 staan vier opgaven voor de volksgezondheid centraal:

  • Iedereen zo lang mogelijk gezond houden en zieken beter maken.
  • Kwetsbare mensen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.
  • Autonomie en keuzevrijheid stimuleren.
  • De zorg betaalbaar houden.

Deel A van de Kernboodschappen geeft een actueel overzicht van de belangrijkste trends in de volksgezondheid. In Deel B verkennen we de toekomst aan de hand van vier perspectieven op de gezondheid. In elk van deze perspectieven staat een van de opgaven op de voorgrond. Met deze VTV draagt het RIVM bij aan het volksgezondheidsbeleid in Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gebruikt de VTV om de landelijke nota gezondheidsbeleid op te stellen. De informatie kan ook andere ministeries, gemeentelijke overheden, professionals, het maatschappelijk middenveld en burgers ondersteunen in hun strategische discussies. De volledige rapportage is te vinden op www.eengezondernederland.nl.


'Een gezonder Nederland'. Kernboodschappen van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 is een uitgave van:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

De VTV verschijnt elke vier jaar, in opdracht van het ministerie van VWS. Hiermee draagt het RIVM bij aan het volksgezondheidsbeleid in Nederland. De rapportage is te vinden op www.eengezondernederland.nl; de Kernboodschappen van de VTV-2014 verschijnen ook in boekvorm.

De kernboodschappen in boekvorm

Download de Kernboodschappen (PDF, 4,3 MB) of bestel een exemplaar via vtv2014@rivm.nl

Home / De VTV-2014 / Highlights / Kernboodschappen

Menu