logo

Ervaren gezondheid

  Zeer goed Goed Gaat wel Slecht Zeer slecht
Ervaren gezondheid bij mannen, 2012 (Bron: Gezondheidsmonitor GGD-CBS-RIVM) [Percentage mannen] [ymax=100]
19-29 jaar 33,4 56,8 8,8 0,9 0,1
30-39 jaar 26,8 60,8 10,5 1,6 0,3
40-49 jaar 21,5 61,1 14,4 2,4 0,5
50-59 jaar 15,5 59,3 20,1 4,4 0,7
60-69 jaar 12,9 57,7 24,6 4,2 0,7
70-79 jaar 9,5 54,2 30,2 5,3 0,7
80 jaar en ouder 5,4 45,6 40,6 7,6 0,8
Totaal 20,4 58,3 17,7 3,1 0,5
  Zeer goed Goed Gaat wel Slecht Zeer slecht
Ervaren gezondheid bij vrouwen, 2012 (Bron: Gezondheidsmonitor GGD-CBS-RIVM)[Percentage vrouwen] [ymax=100]
19-29 jaar 21,5 64,4 12,5 1,4 0,2
30-39 jaar 22,2 62,2 13,3 2,0 0,2
40-49 jaar 18,7 59,9 17,5 3,3 0,5
50-59 jaar 13,7 58,6 22,6 4,5 0,6
60-69 jaar 12,0 57,9 25,7 3,8 0,6
70-79 jaar 7,0 50,7 36,0 5,6 0,7
80 jaar en ouder 4,0 39,3 47,6 8,0 1,1
Totaal 15,9 58,4 21,6 3,6 0,5

 

Ruim driekwart van de Nederlanders voelt zich gezond

Ruim driekwart (77%) van de Nederlanders vindt zijn eigen gezondheid goed of zeer goed. Het percentage mannen dat zich gezond voelt (79%) is iets hoger dan het percentage vrouwen (74%) dat zich gezond voelt. De ervaren gezondheid wordt wel slechter met de leeftijd. In de groep 19- tot 29-jarigen ervaart 90% van de mannen en 86% van de vrouwen een (zeer) goede gezondheid. Bij de 80-plussers is dat 51% van de mannen en 43% van de vrouwen.

Percentage mensen dat zich gezond voelt daalt door vergrijzing

Het percentage mensen met een (zeer) goede ervaren gezondheid is tussen 1990 en 2011 afgenomen. Dit komt doordat er steeds meer ouderen zijn. Als we corrigeren voor vergrijzing, is het percentage mensen met een (zeer) goed ervaren gezondheid in die periode nauwelijks veranderd.

Bevolking in Zuid-Limburg is minst positief over gezondheid

Zuid-Limburgers zijn het minst positief over hun gezondheid, mensen uit de GGD-regio’s Fryslan, Gooi & Vechtstreek, Hollands Midden en IJsselland zijn het meest positief. Deze verschillen komen niet door de leeftijdsopbouw van de bevolking, daarvoor is gecorrigeerd. Verschillen in sociaaleconomische status, leefstijl en leefomgeving spelen mogelijk wel een rol.

Hoogopgeleiden voelen zich vaker gezond dan laagopgeleiden

Hoogopgeleiden hebben vaker een goede ervaren gezondheid dan laagopgeleiden. Van de mensen met alleen basisonderwijs ervaart 47% de eigen gezondheid als goed. Bij mensen met hbo of universiteit is dat 86%. Tussen 1990 en 2012 zijn deze verschillen licht toegenomen.

Meer informatie

Menu