logo

Regionale verschillen

Levensverwachting verschilt per regio

De levensverwachting is niet in heel Nederland gelijk. Tussen GGD-regio’s bestaat een verschil in levensverwachting van bijna twee jaar. De levensverwachting in bijvoorbeeld Groningen, Twente en Zuid-Limburg is lager dan gemiddeld. In het Groene Hart worden mensen relatief oud.
De regionale verschillen in gezonde levensverwachting lopen op tot 7 jaar. Sociaaleconomische status verklaart een deel van deze verschillen, naast vele andere factoren. Bevolkingskrimp heeft bijvoorbeeld een negatief effect op de gezondheid van de regio, omdat de meest gezonde mensen uit de regio wegtrekken (selectie-effect) [1].

Meer informatie

Regionale verschillen in (gezonde) levensverwachting op www.zorgatlas.nl

  1. Verweij & Van der Lucht. Gezondheid in de Krimpregio's; Verdiepingsstudie. Bilthoven: RIVM, 2014

 

Levensverwachting 2009-2012

 

Sociaaleconomische status 2007-2010

 

Menu