logo

Zorgpersoneel

Categorie Banen van werknemers x 1.000
Banen van werknemers (als % van totaal) per cluster, 2012 (Bron: CBS)
Anders* 126
Geestelijke gezondheidszorg 86
Overige verstrekkers gezondheidszorg 125
Gehandicaptenzorg 179
Overige verstrekkers welzijnszorg 192
Ziekenhuizen en specialistenpraktijken 294
Ouderenzorg 451

* Anders: huisartstenpraktijken, tandartsenpraktijken, paramedische praktijken, beleids- en beheerorganisaties, medisch geschoolden bij uitzendbureaus.

Bijna anderhalf miljoen banen in zorg en welzijn in 2012

In 2012 waren er bijna 1,5 miljoen banen in zorg en welzijn: een kleine 600 duizend in de gezondheidszorg en ruim 800 duizend in de welzijnszorg. Ongeveer de helft van de banen zit in de ziekenhuizen en ouderenzorg [1]. Het aandeel van de publieke gezondheidszorg is klein, ongeveer 1% [2].

Verpleegkundigen en verzorgenden vormen grootste beroepsgroepen in de zorg

In Nederland werken ruim 182 duizend verpleegkundigen (2011) en 109 duizend verzorgenden (2010). Zij vormen hiermee de grootste beroepsgroep in de gezondheidszorg in 2011. Op de derde en vierde plaats volgen op ruime afstand de extramuraal werkzame fysiotherapeuten (bijna 18 duizend) en de medisch specialisten (ruim 16 duizend). Hierna komen de GZ-psychologen, kraamverzorgenden (cijfers uit 2007), huisartsen en tandartsen (elk 8 à 9 duizend) [3 - 4]. Nederland heeft vergeleken met andere landen een gemiddeld aantal artsen en veel verpleegkundigen.

Jaar Gezondheidszorg Welzijn Overige bedrijfstakken
Arbeidsjaren van werknemers in de gezondheids- en welzijnszorg versus andere bedrijfstakken, 2001-2012, geïndexeerd: 2001=100 (Bron: CBS)[Aantal arbeidsjaren][ymin=80][marker=0]
2001 100,0 100,0 100,0
2002 105,1 104,9 99,1
2003 109,3 109,6 97,4
2004 111,2 111,2 96,0
2005 113,5 110,4 95,9
2006 120,5 118,9 96,8
2007 124,0 125,2 98,6
2008 126,6 128,8 100,0
2009 128,5 131,2 98,5
2010 130,1 138,4 97,4
2011* 135,3 140,8 97,5
2012* 136,9 141,1 97,1

* 2011 en 2012 voorlopige cijfers. 

In tien jaar tijd 35% meer banen in de zorg

In 2012 was het aantal banen in de zorg 35% hoger dan in 2001. In arbeidsjaren was de groei bijna 40%, terwijl in de rest van de economie het aantal arbeidsjaren in dezelfde periode met 3% daalde (zie figuur). Het aantal banen in de zorg en welzijn is 15,7 procent van alle banen in Nederland [5].

Geen grote regionale verschillen in huisartsendichtheid, wel in verloskundigendichtheid

In 2012 waren er in Nederland gemiddeld 2.379 inwoners per FTE huisarts. De regionale verschillen zijn niet groot, al werken er in gemeenten met een niet-stedelijk karakter relatief minder huisartsen [5]. De regionale verschillen in verloskundigendichtheid zijn groter. Nederland telt in 2012 gemiddeld 1.586 vrouwen in de vruchtbare leeftijd per eerstelijns verloskundige. Tien jaar geleden was dit nog 2.355 vrouwen per verloskundige [7].

Meer informatie

Trends in de toekomst - Zorgpersoneel

  1. CBS StatLine, 2014
  2. Marielle Jambroes, Marie-Louise Essink-Bot, Thomas Plochg en Karien Stronks. Capaciteit van de beroepsgroepen in de publieke gezondheidszorg. Beperkt inzicht in omvang en samenstelling. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4529
  3. Gijsen R (RIVM), Poos MJJC (RIVM). Wat is het zorgaanbod? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://www.nationaalkompas.nl> Nationaal Kompas Volksgezondheid\Zorg\Zorgaanbod, 21 maart 2012.
  4.  CBS StatLine, 2014
  5. CBS. Gezondheid en zorg in cijfers 2013. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, 2013.
  6. Hassel DTP, Kenens RJ.Cijfers uit de registratie van de beroepen in de gezondheidsregistratie. Utrecht, 2013a.
  7. Hingstman L, Hassel DTP, Kenens RJ.Cijfers uit de registratie van verloskundigen 2012. Utrecht, 2013.
Menu