logo

Kansen en keuzes

Hoe scoren de vier toekomstscenario’s op elkaars opgaven? Waar zijn verbindingen mogelijk en waar botst het? Wat zijn de strategische kansen en keuzes voor de toekomst?

Samenspel gezondheid en participatie

Als onze gezondheid verbetert, kunnen meer mensen werken, leren en voor elkaar zorgen. En als meer mensen meedoen, is dat goed voor de gezondheid.

Lees verder

Welvaart door gezondheid en participatie

Een gezonde, hoogopgeleide bevolking is productiever, doet meer vrijwilligerswerk en kan doorwerken tot na het 65e jaar. Dat leidt tot meer welvaart.

Lees verder

De beste zorg voor iedereen kost veel

Een goede toegankelijke gezondheidszorg kost veel geld. Beperken van de zorguitgaven leidt mogelijk tot minder gezondheid en grotere verschillen.

Lees verder

Gezondheid door zorg voor kwetsbaren

Extra zorg en aandacht voor de participatie van kwetsbare mensen leidt mogelijk tot minder ziekte en ongezondheid in de gehele bevolking.

Lees verder

Eigen regie niet haalbaar voor iedereen

Meer ruimte voor diversiteit en keuzevrijheid is mogelijk nadelig voor kwetsbare groepen. Zij kunnen dan niet meer meekomen in de samenleving.

Lees verder

Autonomie door zorg voor kwetsbaren

Ondersteuning en begeleiding van kwetsbare groepen leidt mogelijk tot meer welbevinden, autonomie en eigen regie voor deze mensen.

Lees verder

Ruimte voor autonomie komt niet vanzelf

Autonomie en keuzevrijheid raken snel in de verdrukking als het verbeteren van de gezondheid en het beperken van de zorgkosten voorop staan.

Lees verder

Hoe komen we aan deze kansen en keuzes?

Groepen experts bepaalden de mogelijke effecten van de toekomstscenario’s op gezondheid(-sverschillen), participatie, autonomie en zorguitgaven.

Lees verder

Home / Kansen en keuzes

Menu