logo

Voorbeeld: Maatschappelijke Steunsystemen Eindhoven

Maatschappelijke Steunsystemen Eindhoven

Het project Maatschappelijke Steunsystemen (MSS) richt zich op kwetsbare burgers met psychische problemen, sociaal isolement, sociale uitsluiting, eenzaamheid, armoede of verslaving. Het doel is om voor deze mensen een web van personen, diensten en voorzieningen op te bouwen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Hoewel de GGZ in Eindhoven een voortrekkersrol speelt in het MSS, maakt het project ook gebruik van ervaringsdeskundigen, maatschappelijk werkers, de gemeente, woningbouwverenigingen, thuiszorg, politie en het UWV.

Praktijkgerichte steun en lotgenotencontact

De kern van een Maatschappelijk Steunsysteem is dat kwetsbare mensen actief worden benaderd door een duo: één professional en een ervaringsdeskundige. De hulp is vaak praktijkgericht - bijvoorbeeld achterstallige administratie bijwerken, of meegaan naar hulpverlenende instanties. Daarnaast speelt ook het lotgenotencontact een grote rol. Centraal hierin staat de zogenaamde ‘bouwgroep’, een veilige plek waar iedereen welkom is en lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast zijn er activiteiten als koken, naailessen of yoga.

Meer autonomie door ondersteuning

Hoewel de resultaten van initiatieven als MSS niet eenvoudig in maat en getal te vangen zijn, lijkt deze aanpak te werken. Zo blijkt dat het samen boodschappen doen met een GGZ-cliënt zijn gevoel van zelfregie flink verhoogt. Dat betekent overigens niet dat hij helemaal zonder hulp kan winkelen. Hij heeft nog steeds hulp nodig met het betalen of het maken van de boodschappenlijst [1]. Onderzoekers stelden in Rotterdam vast dat alleenstaande ouderen en ouderen met een laag inkomen een lager welbevinden hadden dan anderen. Dit zagen ze echter niet terug in wijken waar actieve hulp was georganiseerd en buren hielpen bij het vervoeren van spullen, boodschappen doen, de post ophalen en vuilnis weggooien [2].

  1. Ootes STC. Being in place : citizenship in long-term mental healthcare. S.l.: s.n.; 2012.
  2. Cramm JM, van Dijk HM, Nieboer AP. Het belang van sociale cohesie en sociaal kapitaal in de buurt voor het welzijn van ouderen. Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie. 2013;44(2):50-8.

 

Home / Kansen en keuzes / Autonomie door zorg voor kwetsbaren / Voorbeeld: Maatschappelijke Steunsystemen Eindhoven

Menu