logo

Voorbeeld: doelmatigheid dure medicijnen voor reuma

RA: uitkomsten bij verschillende behandelstrategieën (Bron: Van Hout et al., 2009).

RA: uitkomsten bij verschillende behandelstrategieƫn (Bron: Van Hout et al., 2009).

Biologicals voor reumatische artritis

Voor het bepalen van de kosteneffectiviteit van een nieuw geneesmiddel maakt het veel uit welke kosten en welke baten je meeneemt in de analyse. We laten dat hier zien aan de hand van nieuwe medicijnen voor reumatische artritis. Deze zogenaamde ‘biologicals’ zijn geneesmiddelen die bestaan uit natuurlijke eiwitten. Bij reumatische artritis gaat het vooral om een bepaalde groep geneesmiddelen: TNF-alfa-remmers. Deze middelen zijn duur: daarom wordt meestal met andere medicijnen begonnen. De vraag of de baten opwegen tegen de kosten als direct zou worden gestart met de biologicals is daarom relevant.

Vier behandelstrategieën met elkaar vergeleken

Deze vraag stond centraal in een Kosteneffectiviteits Analyse (KEA) die Van Hout en collega’s uitvoerden. Zij vergeleken in een gerandomiseerd onderzoek vier verschillende behandelstrategieën voor reumatische artritis. In elke behandelstrategie was een TNF-alfa-remmer opgenomen, maar in drie van de vier pas nadat andere behandelopties ten minste negen maanden waren geprobeerd. Alleen in de vierde behandelstrategie kregen patiënten vanaf het begin TNF-alfa-remmers. Aan het onderzoek namen 508 patiënten deel, ze waren gemiddeld 55 jaar en werden twee jaar lang gevolgd [1]. De uitkomsten van dit onderzoek worden uitgebreid beschreven in het Themarapport over MKBA’s.

Zorgkosten tegenover arbeids- en gezondheidsbaten

Als we alleen naar de zorgkosten zouden kijken, komt de behandelstrategie waarbij vanaf het begin een TNF-alfa-remmer werd voorgeschreven als duurste optie uit de bus. De extra kosten ten opzichte van de andere behandelstrategieën bedroegen ongeveer 15.000 euro. Maar zodra we ook kijken naar de arbeidsbaten, keert het beeld om. Een patiënt die direct start met een TNF-alfa-remmer kan sneller weer werken en dit bespaart geld. Wanneer we vervolgens aan de QALY-winst ook een bedrag zouden koppelen, zoals in MKBA’s wordt gedaan, is het zelfs denkbaar dat het welvaartseffect van direct starten met deze dure medicijnen uiteindelijk positief uitvalt [2].

  1.  van den Hout WB, Goekoop-Ruiterman YP, Allaart CF, de Vries-Bouwstra JK, Hazes JM, Kerstens PJ, et al. Cost-utility analysis of treatment strategies in patients with recent-onset rheumatoid arthritis. Arthritis and rheumatism. 2009;61(3):291-9.
  2. Pomp M, Schoemaker CG, Polder JJ. Op weg naar maatschappelijke kosten-batenanalyses voor preventie en zorg. Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Bilthoven: RIVM; 2014.

 

Home / Kansen en keuzes / De beste zorg voor iedereen kost veel / Voorbeeld: doelmatigheid dure medicijnen voor reuma

Menu