logo

Duurzame inzetbaarheid

Investering werkgever in inzetbaarheid verdient zich terug

Om langer doorwerken te stimuleren en onnodige uitval te voorkomen moeten werkgevers aandacht hebben voor belastbaarheid, motivatie en ontwikkeling. Werkgevers moeten hierin investeren. De opbrengsten kunnen echter hoog zijn, zoals uit onderstaande voorbeelden blijkt. Niet alleen voor de werknemer en voor de totale welvaart, maar ook voor het bedrijf.

Langer doorwerken dankzij gezondere leefstijl

Geneesmiddelenontwikkelaar en producent Novo Nordisk B.V. stimuleert actief een gezonde leefstijl van medewerkers en ontwikkelde hiervoor het NovoHealth-programma. Het bedrijf promoot een gezond dieet door in de bedrijfskantines alleen nog gezonde voeding te verkopen. In alle vestigingen zijn fitnesszalen, en het bedrijf stimuleert en ondersteunt het stoppen met roken. Medewerkers kunnen elke twee jaar een gezondheidscheck krijgen. Daarnaast investeert Novo Nordisk B.V. al jaren extra in opleidingen en trainingen. Het verzuim bij oudere medewerkers is op dit moment niet hoger dan bij jongeren en er zijn medewerkers die vrijwillig doorwerken na hun 65e. Of dat door het programma komt, is niet met zekerheid te zeggen.

Daling ziekteverzuim dankzij vitaliteitsprojecten

De Stichting Philadelphia Zorg, een landelijke zorginstelling, verlegde het zwaartepunt van curatieve naar preventieve arbozorg. Dit deden ze onder andere door het opzetten van vitaliteitsprojecten. Na deze koerswisseling daalde het ziekteverzuim van 7,5% naar 5%. Hiermee verdiende de zorginstelling in één jaar tijd ongeveer vijf miljoen euro. Eén miljoen hiervan investeerde de stichting direct weer in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Of de daling in het ziekteverzuim het gevolg is van deze vitaliteitsprojecten, is niet met zekerheid te zeggen.

 

Menu