logo

Meer welvaart

Boek met titel Op en top gezond met pijl naar drie personen

Boek met titel Iedereen doet mee met pijl richting twee joggende mensen

Infographic met links twee joggende mensen en een groepje van drie personen. Rechts een maatbeker met een stijgend niveau

Gezondheid heeft grote economische waarde

In een rapport over de toekomst van de zorg concludeert het CPB dat gezondheid van grote waarde is, ook voor de economie. Gezondheid vormt samen met onderwijs de belangrijkste bouwsteen van het menselijk kapitaal. Gezonde mensen zijn gemiddeld gelukkiger, leven langer en dragen ook meer bij aan de economie. Dankzij de verbeterde gezondheidszorg worden we steeds gezonder. De levensverwachting is sinds 1950 met negen jaar toegenomen, waarvan ruim de helft kan worden toegeschreven aan de gezondheidszorg [1]. Ook bij de behandeling van chronische aandoeningen wordt voortdurend vooruitgang geboekt [2].

Huidige welvaart mede dankzij verbeterde volksgezondheid

Als de volksgezondheid verbetert, stijgt ook de welvaart in een land [2 - 5]. Daarvoor zijn verschillende verklaringen. Gezondheid is allereerst goed voor de arbeidsproductiviteit. Gezonde mensen hebben meer werklust en het ziekteverzuim is lager dan bij minder gezonde mensen. Daarnaast investeren gezonde mensen meer in onderwijs en gaan ze langer naar school. En tot slot werkt een hoogopgeleide en gezonde beroepsbevolking ook als een ‘magneet’ voor buitenlandse investeringen [6].

Goede gezondheid en hoge participatie ook gunstig voor volgende generaties

Inzetten op een goede gezondheid en hoge participatie werpt ook op de lange termijn vruchten af. De goede gezondheid van de ene generatie leidt niet alleen tot een hogere economische welvaart (door meer productiviteit en langer werken), maar zorgt tegelijkertijd ook voor een betere uitgangspositie van de volgende generatie. De nieuwe generatie kan zowel wat betreft gezondheid als welvarendheid voortbouwen op het ‘werk’ van de vorige generatie. De Amerikaanse econoom Robert Fogel en anderen noemen dit proces de technophysio evolution [7 - 8].

Meer informatie

VTV-Themarapport Op weg naar MKBA's in preventie en zorg

  1. Meerding WJ, Polder JJ, de Hollander AEM, Mackenbach JP. Hoe gezond zijn de zorguitgaven? De kosten en opbrengsten van gezondheidszorg bij infectieziekten, kankers en hart- en vaatziekten. Bilthoven: RIVM; 2007.
  2. van Ewijk C, van Horst A, van der Besseling PJ. Toekomst voor de zorg. Den Haag: Centraal Planbureau; 2013.
  3. Bloom D, Canning D. The Health and Poverty of Nations: From theory to practice. Journal of Human Development. 2003;4(1):47-71.
  4. Barro RJ. Health and Economic Growth. Annals of Economics and Finance. 2013;14(2):329-66.
  5. Post NAM, Zwakhals SLN, Polder JJ. Maatschappelijke baten. Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter. RIVM Rapport 270061009. Bilthoven: RIVM; 2010.
  6. Bloom DE, Canning D. The Health and Wealth of Nations. Science. 2000;287(5456):1207-9.
  7. Fogel RW, Costa DL. A theory of technophysio evolution, with some implications for forecasting population, health care costs, and pension costs. Demography. 1997;34(1):49-66.
  8. Floud R, Fogel RW, Harris B, Chul Hong S. The changing body health, nutrition, and human development in the western world since 1700. Cambridge; Madrid; Melbourne [etc.]: Cambridge University Press; 2011.

 

Menu