logo

Over deze VTV

Opbouw online rapportage

De VTV-2014 bestaat uit vier onderdelen: Heden en verleden, Trends in de toekomst, Toekomstscenario’s en Kansen en keuzes.

Lees verder

Werkwijze en methodologie

Feiten en cijfers beschrijven de huidige stand van de volksgezondheid. Een trendscenario en vier perspectieven voor 2040 verkennen de toekomst.

Lees verder

Andere producten van de VTV-2014

In het kader van deze VTV verschenen ook vier themarapporten: over participatie, preventie in de zorg, de rol van de burger en MKBA’s.

Lees verder

Met VTV-2014 verbonden RIVM-websites

De VTV-2014 beschrijft de volksgezondheid op hoofdlijnen. Informatie in detail is direct toegankelijk via onderliggende sites.

Lees verder

Auteurs, adviseurs en stakeholders

Drie adviescommissies begeleidden de totstandkoming van de VTV-2014. Daarnaast leverden stakeholders, experts en veel anderen een bijdrage.

Lees verder

Eerdere VTV’s

Het RIVM maakt elke vier jaar een VTV, in opdracht van het ministerie van VWS. In de landelijke nota gezondheidsbeleid verwijst VWS naar de VTV.

Lees verder

Home / Over deze VTV

Menu