logo

Kernboodschappen

Cover Kernboodschappen VTV-2014 Een gezonder Nederland

Naar een gezonder Nederland

Kernboodschappen van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Deze Kernboodschappen maken deel uit van Een gezonder Nederland, de zesde Volksgezondheid Toekomst Verkenning. In de VTV-2014 zijn vier opgaven voor de volksgezondheid centraal komen te staan:

  • Iedereen zo lang mogelijk gezond houden en zieken beter maken.
  • Kwetsbare mensen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.
  • Autonomie en keuzevrijheid stimuleren.
  • De zorg betaalbaar houden.

Deel A van de Kernboodschappen geeft een actueel overzicht van de belangrijkste trends in de volksgezondheid. In Deel B verkennen we de toekomst aan de hand van vier perspectieven op de gezondheid. In elk van deze perspectieven staat een van de opgaven op de voorgrond. Met deze VTV draagt het RIVM bij aan het volksgezondheidsbeleid in Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gebruikt de VTV om de landelijke nota gezondheidsbeleid op te stellen. De informatie kan ook andere ministeries, gemeentelijke overheden, professionals, het maatschappelijk middenveld en burgers ondersteunen in hun strategische discussies.

Download de kernboodschappen van de VTV-2014 (PDF, 4,3 MB)

Menu