logo

VTV en verbonden websites

Informatiepiramide VTV

 

Informatiepiramide VTV, van datasets naar kernboodschap

VTV en achterliggende websites

De VTV-2014 beschrijft de volksgezondheid op hoofdlijnen. Uitgebreide en meer gedetailleerde informatie is te vinden in zes andere RIVM websites. Vanuit de VTV-2014 wordt rechtstreeks verwezen naar deze onderliggende informatie:

Van databronnen naar kernboodschappen

Informatie in een VTV is altijd gebaseerd op verschillende datasets, zoals die van CBS, NIVEL, of bijvoorbeeld de WHO. Een overzicht van databronnen is te vinden op Zorggegevens.nl. In de websites Kompas, Zorgatlas, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Loketgezondleven worden de data gekoppeld aan informatie en zo in perspectief geplaatst en geduid. De VTV bouwt weer voort op deze informatie en geeft een actueel en integraal overzicht van de volksgezondheid (zie figuur) De uiteindelijke kernboodschappen van de VTV-2014 staan aan de top van de informatiepiramide.

Menu