logo

Highlights

Onepagers

Twee onepagers presenteren de belangrijkste resultaten, zowel in tekst als beeld.

A. De eerste onepager ‘trends in de volksgezondheid’ vat ‘heden en verleden’ en ‘trends in de toekomst’ samen. Cijfermatige trends staan hier centraal.
B. De tweede onepager ‘perspectieven op de toekomst’ vat de perspectieven, de toekomstscenario’s en de strategische kansen en keuzes voor beleid samen.

Kernboodschappen

Naast de onepagers schreven we ook een boekje met de kernboodschappen van de VTV-2014. De onepagers bieden een korte, visuele samenvatting van de Kernboodschappen. Deze Kernboodschappen zijn onderverdeeld in Deel A en B, analoog aan de twee onepagers.

 

 

Menu