logo

Trends in de toekomst

Trends in de toekomst

Het trendscenario vormt het ‘business as usual’-scenario waarin de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en het bestaande beleid worden doorgetrokken naar de toekomst. De toekomstige trends beschrijven we tot 2030, waar mogelijk met een doorkijkje naar 2040. De toekomstprojecties zijn gebaseerd op demografische prognoses, extrapolatie van  epidemiologische trends en op modellering van risicofactoren, ziekten en zorguitgaven, aangevuld met literatuur en expertoordelen.

Vragen die aan de orde komen zijn: Hoe gaat het in Nederland in 2030 met de levensverwachting, het voorkomen van de belangrijkste ziekten, onze kwaliteit van leven, participatie van onze burgers, de determinanten van gezondheid en de kosten van de zorg? Wat zijn de belangrijkste trends en uitdagingen voor de toekomst? En hoe groot is de mate van onzekerheid?

Opbouw

De opbouw van dit onderdeel is gelijk aan de opbouw bij ‘heden en verleden’:

  • sterfte en levensverwachting
  • ziekten
  • kwaliteit van leven
  • participatie
  • preventie en zorg
  • determinanten


De meeste informatie betreft gemiddelden voor de hele bevolking, waarbij we in een enkel geval ingaan op specifieke leeftijdsgroepen of sociaaleconomische groepen. Voor een totaaloverzicht van de methoden en onzekerheid, verwijzen we naar ‘modelleren van het trendscenario’.

 

 

Menu