logo

Rectificatie

Inhoudelijke correcties

 

12-9-2014: Per jaar overlijden circa 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken (voorheen stond hier: 19.000 Nederlanders)
Het cijfer is aangepast, vanwege een correctie in de berekeningsmethode.
In:

Roken veroorzaakt meeste ziektelast

Roken is verreweg de belangrijkste oorzaak van sterfte en ziekte. Ruim één achtste van de totale ziektelast in Nederland is toe te schrijven aan roken. Roken is verantwoordelijk voor een groot deel van de sterfgevallen door longkanker (85% van de sterfgevallen door roken), COPD (80%) en een aantal vormen van kanker in het hoofdhalsgebied (54% tot 85%). Ook een aanzienlijk deel van de incidentie van hart- en vaatziekten is toewijsbaar aan roken. Per jaar overlijden circa 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken.

 

Menu