logo

Samenvatting

Samenvatting van het trendscenario Heft in eigen handen in tabelvorm

Streefbeeld

Vanuit het perspectief ‘Heft in eigen handen’ ziet de gewenste toekomst er als volgt uit: In 2040 bepalen de Nederlanders zelf wat goed voor hen is. Het gaat immers om hoe wij zelf de kwaliteit van ons leven ervaren. We verbeteren zelf de kwaliteit van leven, samen met anderen in onze omgeving. Daarvoor hebben we onze eigen netwerken. Zorginstellingen en zorgverleners kunnen daarbij helpen, als wij daar om vragen. Ook in het contact met zorgverleners houden wij zelf het heft in handen. Zorgverleners houden rekening met onze wensen en voorkeuren. Het gaat immers om ons leven. In dit Nederland staan de burgers aan het roer.

Meer informatie

Volledig streefbeeld van dit perspectief

Kenmerken van de strategie

Burgers nemen het voortouw bij het organiseren van preventie en zorg die aansluit bij de eigen behoeftes. De eigen kracht en de eigen wensen van burgers zijn leidend. Ze organiseren zich in netwerken, collectieven, coöperaties of maatschappelijke organisaties. Overheden zitten daarbij niet in de weg en faciliteren vooral. Zorgverleners en andere professionals gaan uit van de wensen en waarden van de patiënt. In een dialoog met de patiënt ontstaat zorg op maat.

Meer informatie

Volledige strategie

Belangrijkste indicatoren

Bij de indicatoren gaat het om ervaren kwaliteit van leven. Dat is een subjectieve maat die per persoon verschilt. Kwaliteit van zorg wordt vooral gezien als vraaggerichtheid. De drie belangrijkste indicatoren zijn:

  1. Zelfregie
  2. Well‐being
  3. Shared decision-making
     

Dit toekomstscenario is eenzijdig en zal zelfstandig nooit werkelijkheid worden. Samen met de andere toekomstscenario’s laat het de diversiteit in visies op de toekomst zien.

Meer informatie

Indicatoren voor dit perspectief

Menu