logo

Intro

Opgaven en drijfveren

  • We beschermen en steunen de zwakkeren
  • We sluiten niemand uit
  • Mensen met gezondheidsproblemen doen mee
  • Preventie en zorg richten zich op kwetsbare groepen

Gezondheid en zorg in dit perspectief

In dit perspectief gaat het goed met je als je meedoet. Zorg is in dit perspectief veel breder dan medische zorg. Ook welzijnswerk en arbodiensten vallen hier onder. Gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg spelen in dit perspectief een belangrijke rol. Zorg is goed als mensen daardoor weer kunnen meedoen. Dat geldt vooral voor de maatschappelijk zwakkeren.

Eenzijdig beeld van de toekomst

Dit toekomstscenario is opgesteld samen met stakeholders. Eén maatschappelijke opgave staat centraal: ‘Kwetsbare mensen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen’. Dit toekomstscenario zal zelfstandig nooit werkelijkheid worden. Samen met de andere toekomstscenario’s laat het de diversiteit in visies op de toekomst zien.

Lees meer

Menu