logo

Trends in de toekomst

Hoe gaat het in 2030 met de levensverwachting, ziekten, kwaliteit van leven, participatie, zorg en determinanten? Wat zijn de trends als we de huidige ontwikkelingen doortrekken naar de toekomst?

Sterfte en levensverwachting

In 2030 is dementie de belangrijkste doodsoorzaak. Sterfte aan hartziekte is sterk afgenomen. De levensverwachting is 2 à 3 jaar hoger dan nu.

Lees verder

Ziekten

In 2030 hebben 7 miljoen mensen een chronische ziekte. Hartvaatziekten en psychische stoornissen zijn de belangrijkste oorzaken van ziektelast.

Lees verder

Kwaliteit van leven

In 2030 zijn er, net als nu, 1,6 miljoen mensen met beperkingen. Het aantal mensen dat zich minder gezond voelt neemt toe van 3,4 tot 4,0 miljoen.

Lees verder

Participatie

In 2030 is de onderwijs- en arbeidsparticipatie hoger dan nu. De toename van het aantal chronisch zieken heeft weinig effect op participatie.

Lees verder

Zorg

In 2030 geven we, bij voortzetting van de huidige trend, 19-21% van het bbp uit aan zorg. Recente maatregelen leiden mogelijk tot minder groei.

Lees verder

Determinanten

In 2030 is een kwart van de bevolking 65-plus. Eén op de vijf volwassenen rookt en net als nu is de helft te zwaar.

Lees verder

Home / Trends in de toekomst

Menu