logo

Demografie

Leeftijd Mannen, 2010 Vrouwen, 2010 Mannen, 2020 Vrouwen, 2020 Mannen, 2030 Vrouwen, 2030
Bevolkingspiramide voor Nederland, trendscenario 2010, 2020 en 2030 (Bron: CBS) [Personen][step=5]
0 - 1 -94400 90186 -94384 89905 -97661 92997
1 - 2 -95024 90191 -93951 89476 -97819 93107
2 - 3 -92895 89211 -93520 89065 -97926 93183
3 - 4 -95057 90395 -92756 88332 -97911 93131
4 - 5 -95998 91524 -92094 87705 -97798 92996
5 - 6 -98694 94651 -91250 86934 -97538 92761
6 - 7 -102325 97569 -90832 86588 -97084 92358
7 - 8 -102843 97974 -90651 86476 -96701 92032
8 - 9 -103609 99080 -92423 88029 -96323 91703
9 - 10 -105337 101167 -94304 90698 -95822 91258
10 - 11 -103381 98392 -95098 90911 -95325 90844
11 - 12 -102594 97917 -95576 90834 -94786 90364
12 - 13 -99277 95549 -93506 89913 -94266 89892
13 - 14 -99576 93992 -95822 91178 -93536 89198
14 - 15 -99298 94805 -96868 92558 -93008 88659
15 - 16 -102235 97580 -99796 95815 -92356 88049
16 - 17 -102041 97587 -103762 98977 -92247 87888
17 - 18 -103636 98488 -104542 99632 -92388 87959
18 - 19 -105120 100731 -106059 101493 -94820 90280
19 - 20 -106290 101715 -108535 104759 -97493 94183
20 - 21 -102284 99762 -107686 103752 -99343 96030
21 - 22 -102229 99743 -107943 104958 -100916 97688
22 - 23 -103411 100464 -105540 103893 -99912 98299
23 - 24 -102871 101473 -106553 103470 -103120 100827
24 - 25 -101121 99552 -106864 105053 -104893 103078
25 - 26 -100842 98516 -110031 107996 -108254 106904
26 - 27 -98330 96808 -110058 108228 -112430 110383
27 - 28 -99358 97758 -111416 108919 -113344 111216
28 - 29 -101361 100968 -112159 110287 -114319 112441
29 - 30 -103121 102293 -112172 110042 -115659 114282
30 - 31 -99997 99245 -107443 106768 -113700 111731
31 - 32 -100187 100158 -106305 105423 -112592 111166
32 - 33 -98924 98810 -106592 105212 -109025 108536
33 - 34 -100497 99509 -104885 105184 -108691 106888
34 - 35 -101108 101123 -102273 102478 -107929 107474
35 - 36 -105666 105754 -100766 100594 -109920 109488
36 - 37 -109664 109887 -97862 98483 -109085 109191
37 - 38 -118799 119436 -98195 99093 -109576 109499
38 - 39 -125616 124469 -100291 102047 -109953 110580
39 - 40 -131661 129997 -102021 103098 -109774 110135
40 - 41 -135172 132610 -98884 100089 -105323 106867
41 - 42 -129528 127274 -99059 100730 -104209 105519
42 - 43 -128787 125866 -97980 99592 -104549 105347
43 - 44 -129819 126575 -99515 100166 -102925 105275
44 - 45 -132446 128703 -99881 101514 -100442 102606
45 - 46 -134485 131356 -104145 105943 -99027 100777
46 - 47 -132465 129325 -107798 109806 -96376 98698
47 - 48 -129670 127697 -116241 118765 -96723 99103
48 - 49 -128270 126711 -122555 123492 -98700 101826
49 - 50 -125236 123342 -127779 128662 -100175 102641
50 - 51 -123764 122533 -130824 130968 -97011 99591
51 - 52 -120485 119257 -125155 125548 -96952 99923
52 - 53 -117885 117054 -124161 123836 -95661 98564
53 - 54 -116198 114803 -124839 124323 -96861 98886
54 - 55 -112707 112681 -126728 125857 -96856 99845
55 - 56 -111675 110480 -128640 127970 -100577 103769
56 - 57 -109787 108924 -126438 125713 -103708 107230
57 - 58 -110111 108833 -123399 123849 -111362 115532
58 - 59 -106267 104948 -121862 122506 -116962 119810
59 - 60 -106483 105336 -118304 118773 -121382 124410
60 - 61 -107700 106427 -116742 117588 -123837 126334
61 - 62 -110689 109151 -113209 114022 -118025 120763
62 - 63 -115351 115160 -110186 111486 -116721 118818
63 - 64 -118848 117723 -108076 108835 -116792 118918
64 - 65 -84322 84636 -104148 106295 -117956 119877
65 - 66 -87032 87996 -102500 103733 -119076 121334
66 - 67 -81738 82768 -100035 101666 -116347 118662
67 - 68 -74518 76106 -99415 101075 -112795 116232
68 - 69 -69792 72202 -95169 96877 -110676 114314
69 - 70 -69972 73825 -94377 96666 -106549 110017
70 - 71 -65559 70843 -94468 97054 -104398 108180
71 - 72 -62729 68429 -95877 98857 -100340 104000
72 - 73 -57093 63971 -98564 103557 -96681 100717
73 - 74 -54920 62849 -99997 105056 -93677 97285
74 - 75 -51573 60592 -69622 74702 -89110 93985
75 - 76 -48634 59174 -70650 76928 -86366 90682
76 - 77 -45298 56856 -64953 71528 -82862 87840
77 - 78 -43729 56911 -57670 64925 -80689 86226
78 - 79 -40189 54282 -52452 60494 -75434 81515
79 - 80 -37617 53137 -50795 60648 -72680 79950
80 - 81 -33113 49194 -45780 56906 -70443 78796
81 - 82 -30029 47001 -41897 53441 -68856 78478
82 - 83 -26417 42887 -36228 48257 -67809 80108
83 - 84 -23488 40794 -32938 45613 -65516 78818
84 - 85 -20449 37936 -28955 41984 -43147 53989
85 - 86 -17520 35662 -25449 38944 -41154 53259
86 - 87 -15461 32788 -21855 35239 -35269 47079
87 - 88 -12779 28403 -19252 32992 -28916 40228
88 - 89 -10605 25204 -16084 29015 -24058 34968
89 - 90 -8572 21825 -13421 25928 -21063 32305
90 - 91 -5645 15778 -10450 21613 -16971 27600
91 - 92 -4093 12535 -8294 18369 -13698 23271
92 - 93 -3143 10487 -6281 14710 -10301 18584
93 - 94 -2247 8186 -4730 12117 -8014 15283
94 - 95 -1525 6262 -3419 9538 -5917 12026
95 - 96 -1218 4972 -2380 7478 -4275 9355
96 - 97 -775 3473 -1679 5596 -2946 6947
97 - 98 -469 2316 -1056 3891 -2027 5218
98 - 99 -288 1517 -673 2708 -1294 3611
99+ -420 2518 -880 4748 -2049 7524

Aantal Nederlanders stijgt tot 17,6 miljoen in 2030

Nederland telde op 1 januari 2013 16,8 miljoen inwoners. Volgens de meest recente prognose van het CBS stijgt dit aantal naar 17,6 miljoen in 2030 [1]. Ongeveer twee derde van de groei in de komende 10 jaar zal zich voordoen in de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Tegelijkertijd krijgen de plattelandsregio’s aan de rand van Nederland te maken met bevolkingskrimp [2]. Rond 2050 stabiliseert de omvang van de Nederlandse bevolking op ongeveer 17,9 miljoen Nederlanders.

Vergrijzing zet onmiskenbaar door

De leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking gaat sterk veranderen. In de opbouw van 2010 is te zien dat de naoorlogse babyboomers de toen geldende pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereiken. Volgens het trendscenario zet de vergrijzing verder door: in 2030 is 24% van de bevolking ouder dan 65 jaar en 4% ouder dan 80 jaar [1]. Ook het aantal honderdplussers stijgt: van 2.000 in 2013 naar ongeveer 5.000 in 2030. In 2050, wanneer de bevolking niet verder toeneemt, is ook het percentage 65-plussers stabiel op ongeveer 26%. Het percentage 80-plussers is dan 7%, maar neemt de jaren daarna wel verder toe. Bij de jongere leeftijdsgroepen verandert nauwelijks iets. Dat komt vooral doordat het gemiddeld aantal kinderen al jaren stabiel is op ongeveer 1,75 kinderen per vrouw. De netto migratie is in het trendscenario op 15.000 personen per jaar verondersteld.

Jaar Westers 1e generatie Westers 2e generatie Niet-Westers 1e generatie Niet-Westers 2e generatie
Trendscenario allochtonen in Nederland, 2011-2030 (Bron: CBS)[Miljoen personen]
2011 0,662184 0,86254 1,06776 0,830443
2012 0,67933 0,868559 1,07934 0,858016
2013 0,696095 0,874605 1,09046 0,884529
2014 0,7118 0,88042 1,10233 0,909642
2015 0,726534 0,885662 1,1145 0,933189
2016 0,740373 0,891009 1,1267 0,956454
2017 0,753481 0,896344 1,13886 0,979174
2018 0,765902 0,90169 1,15103 1,00143
2019 0,777723 0,907067 1,1632 1,02322
2020 0,788962 0,912446 1,17531 1,04466
2021 0,799671 0,917789 1,18733 1,06572
2022 0,809867 0,923062 1,19932 1,08652
2023 0,819593 0,928245 1,21128 1,10709
2024 0,828851 0,933314 1,22322 1,12752
2025 0,837682 0,938259 1,23512 1,14783
2026 0,846107 0,943065 1,24693 1,1681
2027 0,854161 0,947721 1,25864 1,1883
2028 0,861869 0,952226 1,27023 1,20846
2029 0,869273 0,956577 1,28169 1,2286
2030 0,876419 0,960784 1,29303 1,24876

Tweede generatie niet-westerse allochtonen maken een steeds groter deel uit

In de komende decennia blijft de allochtone bevolking sterk groeien: van 3,5 miljoen op 1 januari 2012 tot 4,4 miljoen in 2030 (zie figuur) [3]. Daarmee stijgt het aandeel allochtonen van 21% in 2012 naar 25% in 2030. Het percentage niet-westerse allochtonen neemt het sterkst toe: van 12% in 2012 naar 15% in 2030. Het merendeel van de niet-westerse allochtonen is nu nog van de eerste generatie. Zij worden de komende jaren ingehaald door de tweede generatie, die in aantal stijgt door een relatief lage netto migratie en een relatief hogere vruchtbaarheid. De grootste absolute stijger is de groep allochtonen uit Azië, die toeneemt van 370.000 naar 580.000 personen. De groep allochtonen uit Latijns-Amerika stijgt relatief het sterkst, hoewel de aantallen van deze groep met 80 tot 150.000 veel kleiner zijn.

  Mannen, 2013 Vrouwen, 2013 Mannen, 2030 Vrouwen, 2030
Trendscenario eenpersoonshuishoudens, 2013 en 2030 [x 1.000 personen][ymin=0][marker=0]
15-20 jaar 22,4 30,2 22,2 29,6
20-25 jaar 128,7 141,7 122,9 132,3
25-30 jaar 161,5 123,4 173,1 131,6
30-35 jaat 135,6 80,2 145,2 87,5
35-40 jaar 112,4 56,5 118,4 62,7
40-45 jaar 122,0 56,6 101,4 54,6
45-50 jaar 118,1 63,0 96,1 57,4
50-55 jaar 109,2 79,5 99,6 69,8
55-60 jaar 95,7 96,9 120,2 111,9
60-65 jaar 86,9 113,9 133,9 155,9
65-70 jaar 73,0 125,2 130,3 174,4
70-75 jaar 53,4 120,4 114,5 171,4
75-80 jaar 44,0 129,5 99,0 174,5
80-85 jaar 36,8 129,6 85,3 186,0
85-90 jaar 23,2 90,1 47,8 121,5
90-95 jaar 9,0 36,7 21,4 58,7
95 of ouder 1,5 7,5 5,7 18,2

Sterke toename van alleenstaande mannen en vrouwen

Er zijn ongeveer 2,8 miljoen eenpersoonshuishoudens, waarvan 880.000 onder ouderen. In het trendscenario neemt het aantal oudere eenpersoonshuishoudens toe tot 1,4 miljoen in 2030 (zie figuur) [4]. Alleenstaanden zijn gemiddeld ongezonder dan personen die deel uitmaken van een groter huishouden. Ze gebruiken ook meer zorg, deels vanwege die slechtere gezondheid en deels omdat ze geen huisgenoot hebben die informele zorg kan verlenen. Ook vormen alleenstaanden, vooral de oudere alleenstaanden, een risicogroep voor sociale uitsluiting en eenzaamheid. De ontwikkeling in het aantal eenpersoonshuishoudens is dus van invloed op de toekomstige ziektelast, zorgvraag en participatie.

 

  1. CBS (2012) Bevolkingsprognose 2012-2060: langer leven, langer werken, Coen van Duin en Lenny Stoeldraijer. Den Haag/Heerlen. Publicatiedatum CBS- website: 13-12-2012.
  2. PBL/CBS (2013) Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2013-2040, http://www.pbl.nl/publicaties/regionale-bevolkings-en-huishoudensprognose-2013-2040
  3. CBS (2011) Allochtonenprognose over de periode 2010-2060
  4. CBS (2013) Huishoudensprognose 2013–2060
     
Menu