logo

Economie

Jaar 20-65 jarigen 20-AOW leeftijd
Trendscenario potentiële beroepsbevolking, 2011-2030 (Bron: CBS) [Miljoen personen][marker=0]
2011 10,0485 10,0485
2012 10,0347 10,0347
2013 10,0145 10,0327
2014 9,99872 10,0334
2015 9,98598 10,0367
2016 9,97374 10,0571
2017 9,95868 10,0766
2018 9,94075 10,0942
2019 9,91414 10,1192
2020 9,87754 10,1355
2021 9,83308 10,1462
2022 9,78205 10,1526
2023 9,72866 10,1585
2024 9,67399 10,1418
2025 9,62026 10,127
2026 9,56906 10,115
2027 9,51769 10,1038
2028 9,46549 10,092
2029 9,40856 10,0762
2030 9,35135 10,0569

De AOW  leeftijd neemt geleidelijk toe naar 68 jaar. Het verschil tussen de twee lijnen is het aantal mensen tussen de 65-jaar en de dan geldende AOW leeftijd. In 2030 zijn er ongeveer 700.000 65-plussers in de potentiële beroepsbevolking.                            

Economische groei verwacht, maar de mate waarin blijft onzeker

In het trendscenario gaan we ervan uit dat de Nederlandse economie tot 2040 groeit met een gemiddeld percentage van 1,7%. Dit percentage is overgenomen van de langetermijnprojecties in de toekomststudie voor de zorg van het CPB [1]. In het trendscenario volgen we deze langetermijnprojecties vanaf 2013. Voor de periode vóór 2013 gaan we uit van waargenomen groeicijfers, waarin de economische recessie zichtbaar is.

Stijging arbeidsproductiviteit als drijvende kracht achter welvaartsgroei

Sinds 1948 is het reële bbp per inwoner meer dan verviervoudigd [2]. Deze stijging kan bijna geheel worden toegeschreven aan verbetering van de arbeidsproductiviteit: automatisering, meer efficiëntie in het arbeidsproces en meer ervaren en hoger opgeleid personeel. Als de arbeidsproductiviteit net als in de afgelopen dertig jaar met 1,5% per jaar stijgt, levert dit tot 2030 een extra groei van het bbp per inwoner op van 39% ten opzichte van 2008 [2]. Het CPB gaat voor de langere termijn uit van een stijgende arbeidsproductiviteit variërend van 1,2% tot 2,1% per jaar [3].

Minder krimp beroepsbevolking door stijging pensioenleeftijd

Tussen 2012 en 2040 neemt de potentiële beroepsbevolking naar verwachting af van 10 naar 9 miljoen personen [4]. Maar dit geldt alleen als de potentiële beroepsbevolking gedefinieerd is als de bevolking van 20 tot 65 jaar. Nu de pensioenleeftijd stapsgewijs toeneemt tot 67 jaar in 2021 zal er echter minder en korter sprake zijn van krimp [5] (zie figuur). Tot 2016 krimpt de potentiële beroepsbevolking met ongeveer 50 duizend personen. Daarna is er weer sprake van groei. Zo rond 2030 zal deze weer ongeveer 10 miljoen mensen bevatten [4]. Het aandeel 65-plussers in de potentiële beroepsbevolking komt volgens deze prognose uit op 8 procent in 2030 [4].

Deze referentie toevoegen?? CPB (2013) Toekomst voor de zorg

  1. CPB (2013) Toekomst voor de zorg. http://www.cpb.nl/publicatie/toekomst-voor-de-zorg
  2. CBS, 2008 De Nederlandse economie 2008, http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/A28FBC57-3DCB-4436-A93A-042A400E5B9C/0/2008denederlandseeconomiepub.pdf
  3. CPB 2005 Arbeidsproductiviteit op lange termijn in historisch en internationaal perspectief, CPB Memorandum 107.
  4. CBS (2012a), Potentiële beroepsbevolking blijft straks op peil dankzij 65-plussers. http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-073-pb.htm
  5. CBS (2012), Bevolkingsprognose 2012-2060: Langer leven, langer werken. Den Haag, Heerlen: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70737NED&D1=0-4,11-18&D2=l&D3=63-65,70,75,80,85,90,95,100,105,l&VW=T
     

 

Menu