logo

Ervaren gezondheid, kwaliteit van leven en well-being

Jaar (Zeer) goed Minder goed
Trendscenario bevolking naar ervaren gezondheid, 2011-2013 [Miljoen personen][marker=0][dec=1]
2011 13,3 3,4
2012 13,3 3,4
2013 13,3 3,5
2014 13,4 3,5
2015 13,4 3,5
2016 13,4 3,6
2017 13,4 3,6
2018 13,4 3,6
2019 13,5 3,7
2020 13,5 3,7
2021 13,5 3,7
2022 13,5 3,8
2023 13,5 3,8
2024 13,6 3,8
2025 13,6 3,8
2026 13,6 3,9
2027 13,6 3,9
2028 13,6 3,9
2029 13,6 3,9
2030 13,6 4,0

In 2030 vinden iets meer mensen zichzelf ongezond

Uit het trendscenario blijkt het volgende:

  • Het aantal mensen met een minder dan goede ervaren gezondheid neemt toe van 3,4 miljoen in 2011 naar 4,0 miljoen in 2030.
  • Het aantal mensen met een goede ervaren gezondheid neemt toe van 13,3 in 2011 naar 13,6 miljoen in 2030.
  • Het aandeel mensen met een goede ervaren gezondheid daalt van 80% in 2011 naar 77,5% in 2030.

Het trendscenario is gebaseerd op een voortzetting van de trend uit de afgelopen decennia, namelijk een ongeveer stabiel percentage met een goede ervaren gezondheid per leeftijdsgroep, gemeten in de CBS-gezondheidsenquête 1990-2011.

Invloed vergrijzing op afname ervaren gezondheid klein

Door de vergrijzing neemt het percentage gezonde mensen af in het trendscenario. Deze afname door vergrijzing is relatief klein, omdat een subjectieve maat voor de gezondheid minder gevoelig is voor veranderingen met de leeftijd dan objectieve maten voor de gezondheid [1].

Psychische kwaliteit van leven en well-being veranderen niet of nauwelijks

Door demografische veranderingen neemt ook de kwaliteit van leven van de bevolking als geheel iets af. Dit geldt echter vooral voor de lichamelijke kwaliteit van leven. De psychische kwaliteit van leven verslechtert namelijk nauwelijks met het ouder worden. Ook het gemiddelde niveau van ‘well-being’ in Nederland blijft in het trendscenario ongeveer gelijk.

Mogelijk meer sociaaleconomische gezondheidsverschillen door recessie

Het verschil in gezondheid en leefstijl tussen laag- en hoogopgeleiden wordt mogelijk groter. Veel effecten van de recente economische recessie zijn nu pas merkbaar en deze raken vooral de kwetsbare groepen, zoals laagopgeleiden [2]. Experts noemen ook de huidige maatschappelijke trend, waarbij mensen meer verantwoordelijk worden voor hun eigen leven en leefstijl, als belangrijke factor. Mensen met genoeg capaciteiten om zelf de regie te nemen krijgen hierdoor meer ruimte, maar daartegenover staat een groep kwetsbaren die daar minder goed in zal slagen. Hoe deze trend op de langere termijn verloopt is onzeker.

Meer informatie

  1. Galenkamp H. Feeling healthy versus being healthy: change and stability in older people s self-rated health. Thesis. Amsterdam: VU 2013. http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/48939
  2. SCP. Sociale staat van Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2013.
     

Home / Trends in de toekomst / Kwaliteit van leven / Ervaren gezondheid, kwaliteit van leven en well-being

Menu