logo

Gezonde levensverwachting

Beperkingen Mannen Vrouwen
Gezonde levenverwachting , naar beperkingen, 2009-2012 en 2030 [In jaar]
Zonder beperkingen 2009-2012 71,0 69,6
Zonder beperkingen 2030 75,6 73,9
Met beperkingen 2009-2012 7,9 13,2
Met beperkingen 2030 6,9 11,3
Ervaren gezondheid Mannen Vrouwen
 Gezonde levenverwachting, naar ervaren gezondheid, 2009-2012 en 2030 [In jaar]
Goed ervaren 2009-2012 64,4 63,0
Goed ervaren 2030 67,7 65,1
Minder goed 2009-2012 14,5 19,8
Minder goed 2030 14,8 20,1

 

Levensverwachting stijgt, maar levensverwachting zonder beperkingen stijgt harder

De levensverwachting zonder beperkingen stijgt in de komende decennia harder dan de levensverwachting. Het aantal jaren dat mensen met beperkingen in horen, zien of mobiliteit leven neemt dan af. In het bijzonder bij vrouwen is het verschil groot; de levensverwachting neemt tot 2030 met 2,4 jaar toe in vergelijking met de periode 2009-2012 terwijl de levensverwachting zonder beperkingen met 4,3 jaar toeneemt. Het aantal jaar met beperkingen daalt dus met bijna 2 jaar. (zie ook trend in beperkingen) Ook bij mannen is de toename in de levensverwachting zonder beperking met 4,6 jaar groot maar bij hen stijgt de levensverwachting ook met 3,6 jaar [1].

De levensverwachting in goede ervaren gezondheid stijgt minder hard

De levensverwachting in goede ervaren gezondheid neemt wel toe, maar minder hard dan de levensverwachting. Dit betekent dat zowel het aantal jaar in goede ervaren gezondheid als het aantal jaren in matige of slechte gezondheid toeneemt. De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid stijgt van 64,4 in de periode 2009-2012 naar 67,7 jaar (+3,3 jaar) in 2030 bij mannen en van 63,0 jaar tot 65,1 jaar (+2,1 jaar) bij vrouwen [2].

Verschil tussen mannen en vrouwen blijft

Vrouwen leven langer dan mannen, ook in 2030. Mannen leven echter langer zonder beperkingen en in goede ervaren gezondheid dan vrouwen. In de toekomst neemt dit verschil verder toe: voor mannen stijgt de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid meer dan voor vrouwen. Dit geldt ook voor de levensverwachting zonder beperkingen.

Meer informatie

Heden en verleden: gezonde levensverwachting

  1. Van Duin. C. en L. Stoeldraijer (2014). Projecties van de gezonde levensverwachting tot 2030. Bevolkingstrends, juni 2014, Centraal Bureau voor de Statistiek
  2. CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bevolkingsprognose 2012-2060: Langer leven, langer werken. Den Haag, Heerlen: CBS,2012j. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70737NED&D1=0-4,11-18&D2=l&D3=63-65,70,75,80,85,90,95,100,105,l&VW=T
Menu