logo

Hart- en vaatziekten

Jaar Beroerte Coronaire hartziekte Hartfalen Hartritmestoornissen
Trendscenario prevalentie van hart- en vaatziekten, 2011-2030 [x 1.000 personen][marker=0]
2011 189,3 610,3 133,4 198,3
2012 195,3 623,1 138,2 203,3
2013 201,3 635,8 142,7 208,2
2014 207,2 648,5 147,1 213,1
2015 213,3 661,3 151,3 217,9
2016 219,3 674,1 155,6 223,1
2017 225,4 687,0 159,9 228,5
2018 231,5 699,9 164,2 233,9
2019 237,6 712,8 168,7 239,3
2020 243,7 725,6 173,3 244,6
2021 249,7 738,4 178,0 250,1
2022 255,8 751,0 182,9 256,0
2023 261,7 763,4 187,9 261,8
2024 267,6 775,6 193,0 267,6
2025 273,4 787,4 198,3 273,2
2026 279,0 798,8 203,7 278,9
2027 284,4 809,9 209,3 285,0
2028 289,7 820,5 214,9 290,7
2029 294,8 830,5 220,6 296,4
2030 299,6 840,0 226,3 301,7
Jaar Hoog 1 Hoog 2 Laag 1 Laag 2 Trendscenario
Trendscenario incidentie van coronaire hartziekten, 2011-2030, en vier varianten van de toekomstige trend in roken [Per 1.000 personen][marker=0]
2011 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5
2012 49,9 50,2 49,4 48,9 49,5
2013 51,3 51,8 50,2 49,4 50,5
2014 52,6 53,3 51,1 50,0 51,4
2015 54,0 54,9 52,0 50,7 52,5
2016 55,4 56,4 52,9 51,4 53,6
2017 56,7 57,9 53,9 52,2 54,6
2018 57,9 59,3 54,9 53,0 55,6
2019 59,1 60,6 55,7 53,8 56,5
2020 60,2 61,9 56,6 54,8 57,4
2021 61,4 63,1 57,5 55,7 58,4
2022 62,5 64,2 58,4 56,5 59,3
2023 63,5 65,3 59,2 57,5 60,2
2024 64,5 66,4 60,0 58,3 61,0
2025 65,5 67,5 60,9 59,1 61,9
2026 66,4 68,5 61,7 59,9 62,7
2027 67,3 69,4 62,5 60,6 63,5
2028 68,0 70,2 63,2 61,4 64,1
2029 68,9 71,1 63,9 62,2 64,8
2030 69,6 71,7 64,4 62,7 65,4

Hoog 1/2 = percentage rokers neemt toe naar 28% en 34% in 2030.                    
Laag 1/2 = percentage rokers neemt af naar 14% en 8% in 2013.   

Het aantal mensen met een coronaire hartziekte stijgt tot 840.000 in 2030

In het trendscenario zal het aantal mensen met een coronaire hartziekte tussen 2011 en 2030 stijgen van 610.000 naar 840.000. De stijging komt vooral door de groei en de vergrijzing van de bevolking. Deze stijging wordt afgezwakt door een verwachte daling van het percentage rokers. Ook het aantal mensen met een beroerte stijgt tot 2030 met ongeveer 50% naar circa 300.000 en het aantal mensen met hartfalen verdubbelt tot ruim 230.000.

Samenhang toekomstig rookgedrag en hart- en vaatziekten

Het trendscenario voor coronaire hartziekten, beroerte en hartfalen gaat uit van een daling in het percentage rokers van 23% in 2012 naar 19% in 2030. Figuur 2 laat zien hoe de incidentie van coronaire hartzieken anders zou zijn als het percentage rokers hoger of lager is dan volgens het trendscenario.
Toelichting en meer details zijn beschreven in het achtergrondstuk over methodologie.

Ontwikkeling andere risicofactoren belangrijk voor prevalentie

Naast roken zijn ook de ontwikkelingen in andere risicofactoren van belang voor het aantal mensen met hart- en vaatzieken in de toekomst. Voor de Hartstichting heeft het RIVM projecties gedaan [1], waarbij effecten van het WHO-scenario zijn doorgerekend op het aantal mensen met coronaire hartziekten, beroerte of hartfalen [2]. Zo zou een daling van 50% in het aantal mensen met verhoogd cholesterol de stijging van 56% in coronaire hartziekten tot 2040 (demografische projectie) afzwakken tot 44%. Effecten van verandering in overgewicht en lichamelijke activiteit blijken relatief gering.

Ook andere onzekerheden

Ook de mogelijk verdere verbetering in overlevingskansen is van invloed op de prevalentie en resulteert in onzekerheid. Hierdoor blijven immers mensen die een hart- en vaatziekte krijgen langer leven en zal de prevalentie stijgen.

Meer informatie

  1. Blokstra et al, in voorbereiding
  2. WHO. Follow-up to the Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and control of Non-communicable Diseases. Geneva: WHO, 2013.

Home / Trends in de toekomst / Ziekten / Hart- en vaatziekten

Menu