logo

Intro

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Hoogste ziektelast naar aandoening, 2011-2030 [x 1.000 DALY's][ymax=300][dec=0]
Coronaire hartziekte 283,7 282,2 281,2 280,5 279,9 279,5 279,4 279,4 279,5 279,8 280,2 280,8 281,5 282,2 282,9 283,7 284,7 285,5 286,3 287,0
Diabetes 196,5 200,7 204,9 209,1 213,1 217,1 221,0 224,8 228,6 232,3 235,9 239,4 242,8 246,2 249,3 252,4 255,3 258,1 260,8 263,2
Beroerte 192,9 194,9 197,1 199,3 201,5 203,8 206,1 208,4 210,7 212,9 215,3 217,7 220,0 222,3 224,5 226,6 228,9 231,0 232,8 234,5
Angststoornissen 180,2 180,0 179,8 179,7 179,6 179,7 179,6 179,6 179,5 179,3 179,0 178,7 178,3 177,8 177,4 177,0 176,5 176,0 175,4 174,8
COPD 179,8 184,8 189,9 195,0 200,0 205,0 210,1 215,0 219,8 224,4 228,9 233,4 237,6 241,6 245,3 248,8 252,2 255,2 258,0 260,4
Longkanker 169,1 174,1 180,8 185,8 190,6 195,3 199,8 204,2 208,4 212,4 216,2 220,1 223,7 227,2 230,4 233,2 235,9 238,0 239,7 240,9
Stemmingsstoornis 164,0 164,9 165,7 166,5 167,3 168,0 168,6 169,3 170,0 170,6 171,1 171,6 171,9 172,1 172,1 172,1 172,0 172,0 172,0 172,0
Nek- en rugklachten 154,6 155,8 156,9 157,9 158,9 159,9 160,9 161,9 162,8 163,7 164,5 165,4 166,1 166,9 167,6 168,2 168,9 169,4 170,0 170,5
Privé-ongevallen 129,6 131,6 133,6 135,7 137,7 139,9 142,4 144,9 147,5 150,2 152,9 155,6 158,4 161,2 163,9 167,1 171,0 174,5 177,6 180,5
Artrose 123,8 126,4 128,9 131,4 133,9 136,4 139,1 141,8 144,4 147,0 149,6 152,3 154,9 157,4 159,9 162,3 164,8 167,0 169,2 171,3
Dementie 109,7 114,1 118,8 123,5 128,3 133,5 138,8 144,1 149,6 155,1 161,1 167,7 174,3 181,2 187,9 195,2 203,5 211,6 219,6 227,1

 COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Ziektelast van de meeste ziekten neemt toe

De ziektelast van de meeste aandoeningen neemt toe. Dit komt vooral omdat door de vergrijzing de prevalentie van de meeste aandoeningen toeneemt. Hoe vaker een ziekte voorkomt, hoe hoger de totale ziektelast van die ziekte in de bevolking. Vooral de ziektelast door ouderdomsziekten neemt hierdoor toe. De ziektelast van angst- en stemmingsstoornissen stijgt vrijwel niet. Deze aandoeningen komen niet vaker voor bij ouderen en de prevalentie is dus niet gevoelig voor de vergrijzing van de bevolking. Opvallend is ook dat de ziektelast van coronaire hartziekten vrijwel constant blijft. De prevalentie van de ziekte stijgt wel, maar de sterfte neemt af. Hierdoor neemt het aantal verloren levensjaren af. De ziektelast is een combinatie van het aantal verloren levensjaren en het aantal jaar dat we leven met een ziekte, gecorrigeerd voor de ernst van de ziekte (ziektejaarequivalenten).

Lees verder

Menu