logo

Ziektelast

Jaar Coronaire hartziekte Diabetes Beroerte Angststoornissen COPD Longkanker Stemmingsstoornis Nek- en rugklachten Privé-ongevallen Artrose Dementie Zelftoegebracht letsel Gehoorstoornis Borstkanker Dikkedarmkanker Infecties o. luchtw. Hartfalen Verkeersongevallen  Verstandelijke handicap Hartritmestoornis Gezichtsstoornis Astma Prostaatkanker Aand. endocard/klepafw. Hartstilstand Pers-/karakterstoornis Ziekte Parkinson Contacteczeem Non-Hodgkin lymf. Huidkanker Afh. alcohol Nierinsuff./nierfalen
Trendscenario ziektelast van enkele belangrijke ziekten, 2011-2030 [x 1.000 DALY's][marker=0]
2011 283,7 196,5 192,9 180,2 179,8 169,1 164,0 154,6 129,6 123,8 109,7 101,7 89,4 88,0 87,2 70,3 64,4 63,2 56,4 48,3 41,9 39,6 39,3 28,3 27,8 27,5 24,9 23,5 20,8 19,4 14,8 12,8
2012 282,2 200,7 194,9 180,0 184,8 174,1 164,9 155,8 131,6 126,4 114,1 101,5 91,2 88,3 88,8 70,8 65,9 62,4 56,5 49,1 42,8 39,8 40,7 29,2 27,3 27,4 25,7 23,7 20,8 20,2 14,9 13,2
2013 281,2 204,9 197,1 179,8 189,9 180,8 165,7 156,9 133,6 128,9 118,8 101,4 93,0 88,5 90,5 71,4 67,6 61,6 56,5 49,9 43,8 39,8 42,2 30,2 27,0 27,4 26,7 23,8 20,9 20,9 15,0 13,7
2014 280,5 209,1 199,3 179,7 195,0 185,8 166,5 157,9 135,7 131,4 123,5 101,2 94,7 88,6 92,2 72,0 69,2 60,9 56,5 50,7 44,8 39,9 43,8 31,1 26,7 27,3 27,6 24,0 20,9 21,6 15,1 14,1
2015 279,9 213,1 201,5 179,6 200,0 190,6 167,3 158,9 137,7 133,9 128,3 101,1 96,5 88,7 93,9 72,5 70,8 60,2 56,5 51,4 45,7 40,0 45,3 32,1 26,4 27,3 28,6 24,1 21,0 22,3 15,2 14,6
2016 279,5 217,1 203,8 179,7 205,0 195,3 168,0 159,9 139,9 136,4 133,5 101,1 98,3 88,8 95,6 73,2 72,5 59,5 56,5 52,3 46,7 40,0 46,8 33,1 26,0 27,3 29,6 24,3 21,1 23,0 15,2 15,1
2017 279,4 221,0 206,1 179,6 210,1 199,8 168,6 160,9 142,4 139,1 138,8 101,0 100,3 88,8 97,3 73,9 74,2 58,9 56,6 53,2 47,8 40,1 48,3 34,1 25,7 27,3 30,7 24,5 21,2 23,6 15,3 15,6
2018 279,4 224,8 208,4 179,6 215,0 204,2 169,3 161,9 144,9 141,8 144,1 100,8 102,2 88,8 99,0 74,5 75,8 58,4 56,5 54,0 48,9 40,2 49,8 35,2 25,4 27,2 31,8 24,7 21,2 24,3 15,3 16,1
2019 279,5 228,6 210,7 179,5 219,8 208,4 170,0 162,8 147,5 144,4 149,6 100,6 104,1 88,7 100,6 75,1 77,5 57,9 56,5 54,9 50,0 40,3 51,2 36,3 25,0 27,2 32,9 24,9 21,3 24,9 15,3 16,6
2020 279,8 232,3 212,9 179,3 224,4 212,4 170,6 163,7 150,2 147,0 155,1 100,2 106,0 88,6 102,2 75,7 79,2 57,3 56,4 55,7 51,1 40,4 52,6 37,4 24,7 27,2 34,0 25,1 21,3 25,5 15,3 17,1
2021 280,2 235,9 215,3 179,0 228,9 216,2 171,1 164,5 152,9 149,6 161,1 99,7 108,1 88,5 103,7 76,3 81,0 56,9 56,3 56,6 52,2 40,4 54,0 38,5 24,3 27,2 35,2 25,2 21,4 26,1 15,3 17,7
2022 280,8 239,4 217,7 178,7 233,4 220,1 171,6 165,4 155,6 152,3 167,7 99,2 110,2 88,3 105,4 77,0 82,9 56,4 56,2 57,6 53,4 40,5 55,4 39,7 24,0 27,2 36,5 25,4 21,5 26,7 15,2 18,4
2023 281,5 242,8 220,0 178,3 237,6 223,7 171,9 166,1 158,4 154,9 174,3 98,7 112,3 88,1 106,9 77,6 84,8 56,0 56,2 58,6 54,5 40,5 56,8 41,0 23,7 27,1 37,8 25,6 21,5 27,3 15,1 19,0
2024 282,2 246,2 222,3 177,8 241,6 227,2 172,1 166,9 161,2 157,4 181,2 98,1 114,3 87,9 108,3 78,2 86,9 55,5 56,1 59,6 55,7 40,6 58,1 42,2 23,4 27,1 39,1 25,7 21,6 27,8 15,0 19,7
2025 282,9 249,3 224,5 177,4 245,3 230,4 172,1 167,6 163,9 159,9 187,9 97,5 116,3 87,6 109,7 78,7 88,9 55,1 56,1 60,5 56,7 40,6 59,3 43,5 23,0 27,1 40,2 25,9 21,6 28,4 14,9 20,3
2026 283,7 252,4 226,6 177,0 248,8 233,2 172,1 168,2 167,1 162,3 195,2 96,9 118,4 87,4 111,0 79,3 91,1 54,6 56,1 61,5 57,8 40,7 60,5 44,8 22,7 27,0 41,4 26,1 21,6 28,9 14,8 21,0
2027 284,7 255,3 228,9 176,5 252,2 235,9 172,0 168,9 171,0 164,8 203,5 96,3 120,6 87,3 112,4 80,0 93,6 54,2 56,1 62,6 58,9 40,7 61,8 46,4 22,4 27,0 42,7 26,2 21,6 29,5 14,7 21,8
2028 285,5 258,1 231,0 176,0 255,2 238,0 172,0 169,4 174,5 167,0 211,6 95,7 122,7 87,1 113,6 80,6 96,1 53,9 56,1 63,7 60,0 40,7 63,0 47,8 22,0 27,0 44,0 26,4 21,6 30,0 14,6 22,6
2029 286,3 260,8 232,8 175,4 258,0 239,7 172,0 170,0 177,6 169,2 219,6 95,1 124,7 86,8 114,8 81,1 98,5 53,5 56,1 64,7 61,0 40,8 64,1 49,3 21,7 26,9 45,2 26,5 21,6 30,4 14,4 23,3
2030 287,0 263,2 234,5 174,8 260,4 240,9 172,0 170,5 180,5 171,3 227,1 94,4 126,6 86,6 115,8 81,5 100,8 53,1 56,1 65,7 62,0 40,8 65,1 50,6 21,3 26,9 46,3 26,6 21,5 30,9 14,2 24,1

Ziektelast in Disability-Adjusted Life Years.

Top 10 van ziekten en aandoeningen met de hoogste ziektelast (in DALY’s) in 2011 en 2030 (met tussen haakjes het aantal plekken dat de ziekte gestegen dan wel gedaald is)

 

2011

2030

1

Coronaire hartziekten

Coronaire hartziekten

2

Diabetes

Diabetes

3

Beroerte

COPD (+2)

4

Angststoornissen

Longkanker (+2)

5

COPD

Beroerte (-2)

6

Longkanker

Dementie (+5)

7

Stemmingsstoornis

Privé-ongevallen  (+2)

8

Nek- en rugklachten

Angststoornissen  (-4)

9

Privé-ongevallen

Stemmingsstoornis (-2)

10

Artrose

Artrose

 

Coronaire hartziekten blijven op kop in top 10 ziektelast

Volgens het trendscenario veroorzaken coronaire hartziekten en diabetes in 2030 nog steeds de meeste ziektelast in de Nederlandse bevolking. Nog meer dan nu, zullen in 2030 de ouderdomsziekten, zoals diabetes, COPD, longkanker en dementie, de top 10 van de ziektelast bepalen. In de projectie van de ziektelast komen verschillende veranderingen samen: de sterfte per doodsoorzaak, de toegenomen levensverwachting en de prevalentie van ziekten. De prevalentie van veel ziekten neemt toe door de vergrijzing van de bevolking. Dit is de belangrijkste reden van de stijging van de ziektelast van de meeste ziekten en aandoeningen.

Mogelijk daling in de ernst van ziekten

Mogelijke veranderingen in de ernst van aandoeningen zijn niet in de projecties meegenomen. De verwachting is echter dat voor een aantal ziekten de ernst van de aandoening wel gaat dalen, bijvoorbeeld door eerdere opsporing en betere behandeling. Diabetes wordt nu bijvoorbeeld eerder opgespoord, vaak nog voordat mensen klachten ontwikkelen. Deze trend hebben we echter niet kunnen kwantificeren, waardoor de toekomstige ziektelast van sommige ziekten mogelijk lager is.

Toekomstige ziektelast omgeven door onzekerheden

De schatting van de toekomstige ziektelast is niet alleen onzeker door een mogelijke verandering van de ernst van de ziekte. Er is ook onzekerheid in de registratiedata, in de verwachte ontwikkelingen in determinanten en in de effecten van preventie en zorg. Zie achtergrondrapportage voor schattingen van de effecten van onzekerheid in demografie en van de effecten van verschillende varianten in de toekomstige ontwikkeling van roken en overgewicht tot 2030.

Meer informatie


 

Menu